Diğer Kullanıcılar

Kampüs Kart

Üniversitemizde idari ve akademik personel dışındaki tüm çalışanlara üniversite giriş çıkışlarında ve yemekhanelerde kullanılmak üzere kampüs kart verilmektedir.

Kampüs kartı,

 • Üniversitemizde hizmet alımı ile görev yapan çalışanlara, 
 • İşletme çalışanlarına (Kantin,Yemekhane),
 • Geçici görevlendirmelere,  
 • Misafir araştırmacılara,
 • Lojman sakinlerine,
 • Üniversite bünyesinde bulunan şirket çalışanlarına(TEKNOPARK, KOSKEB, TTO, BÜTEK),
 • Vakıf çalışanlarına (Büvak)
 • Bilimsel Araştırma Projeleri çalışanlarına 

  verilmektedir.

Kampüs çalışanları için kimlik kartı alma prosedürü aşağıdadır;

 • Kampüs çalışanları “Boğaziçi Üniversitesi Kimlik Kartlarını” bağlı bulundukları birim sorumlusundan teslim alacaklardır.
 • BU Kimlik Kartının çalınma, kaybolma veya hasar görnesi halinde başvurular bağlı bulunduğunuz birim sorumlunuza yapılacaktır.

Görevden ayrılma durumunda kimlik kartları bağlı bulunduğunuz birim sorumlusuna teslim edilecektir.

Emekli Kart

Üniversitemizde akademik veya idari personel olarak görev yapmış emekli olan personele emekli kart verilmektedir.
Emekli kartı alımı için Personel İşleri'ne müracaat edilmesi gerekmektedir.